خانه

Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

اعلام تولد کره

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

اطلاعیه ها

⭕️قابل توجه روسای محترم هیئت ها⭕️ با توجه به الزام ارسال درخواستهای صدور مدارک به معاونت فنی از طریق هیئت ها و به منظور تسریع در خدمات دهی به متقاضیان، مقتضی است هیئت ها درخواست های واصله را در قالب فرم پیوست به این واحد ارسال نمایند. «معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»  

نتایج اعلامی اسبها

ثبت کره

نتایج دریافتی