خانه

Slide background

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

اعلام تولد کره

پورتال جامع معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

درخواست میکروچیپ گذاری ورزشی

اطلاعیه ها

با توجه به برگزاری جلسات متعدد با کارگروه اسب فریزین و به منظور ساماندهی و ثبت اسبهای این نژاد از کلیه مالکین و متقاضیان دعوت میگردد نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست به شماره تلگرام : 09902947891 یا آدرس ایمیل : Int.affairs-studbook@feiri.ir تا 15آذر ماه جاری اقدام نمایند. بدیهی است فرم های تقاضای ثبت […]

ثبت اسبهای فریزین در معاونت فنی

خبر مهم

نتایج دریافتی